I Civil 3D finns det inget direkt kommando som kan skapa ett ledningsnät med hjälp av 3D-verktygen, inklusive Auto Feature Lines och Alignment. Här kommer en generell förklaring av hur det kan göras.

För att skapa ett ledningsnät med hjälp av AutoCAD Civil 3D kan du använda följande steg:

 1. Skapa en Alignment:
  • Skapa en väg- eller ledningsaxel (Alignment). Ange nödvändig information som kurvor, raksträckor och profiler.
 2. Skapa en Auto Feature Line:
  • Använd kommandot ”_AeccCreateFeatureLineFromAlign” för att skapa en Auto Feature Line. Välj typen av Feature Line och associera den med den tidigare skapade Alignment. Auto Feature Lines kan representera olika objekt som trottoarkanter, vägkanter eller ledningsnät.
 3. Redigera Feature Lines:
  • Använd kommandon som ”_AeccGradingElevEditor” för att redigera din Auto Feature Line och anpassa den enligt dina krav. Du kan lägga till kurvor, ändra höjder och göra andra anpassningar.
 4. Skapa Ledningsnät:
  • När du har skapat och redigerat din Feature Line, använd kommandot ”CreatePipeNetwork” för att skapa ditt ledningsnät. Välj den typ av nätverk du vill skapa, till exempel ett vatten- eller avloppsledningsnät, och följ instruktionerna för att placera rör och andra nödvändiga komponenter.

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *