Diverse tilläggsfunktioner erbjuder att kunna räkna fram material och mängder från projekteringen. Förutsättning är: bra lagerstruktur, bra uppritade objekt i form av linjer, block och skraffering.

Inspelningen visar hur kan användas metoder för beräkning av längd, yta och antal från CAD-objekt. Mängdresultat läggs i motsvarande tabell som även kan exporteras till Excel.