Här finns flertal metoder som kan göra vardagen med Autocad roligare. Autocad erbjuder mycket mer än bara rita, konstruera, designa… Autocad kan hjälpa till i digitalisering och automatisering. Tusentals utvecklare sitter med att göra jobbet kul för ingenjörer och hämta ut det mesta från Autocad API.

Visste du om att du kan programmera i Autocad miljön, läs mer om Lisp, Dcl och Script (som man kan lära sig på egen hand) – med resultat att du kan påverka noggrannhet och effektivisering av ditt arbetssätt i Autocad. Hojta till om du vill ha hjälp!

Men absolut häftigast blir det med .Net-programmering.

Hur har vi jobbat 30 år tillbaka även att det fanns Autocad i barndomen. Om pappret har inte försvunnit i projektplanering vilket jag tror kommer bli om några år för att spara naturresurser så behöver vi lära oss mer av digitala världen – innovation, nytänk och öppenhet ge det mesta på egen utveckling.