Autocad/iCad hjälper projektören inom arbete med mar

 1. Höjdsättning
  • Höjdsättning är en viktig del inom mark- och anläggningsprojektering. Man utforma ny markytan vertikalt respektive i höjdläge och vill åstadkomma estetisk och teknisk lösa vattenavrinning i område. Regn(dagvatten) behöver ledas till brunnar som ligger i lågpunkter. Minimilutning till brunn ska inte vara lägre än 0.5%. BBR ställer stora krav på tillgänglighet till byggnad med 2% lutning (handikapps anpassning).
 2. Mängdberäkning
  • Räkna summa av längd från ritningsobjekt. Ge resultat i tabell.
  • Räkna summa av yta från ritningsobjekt. Ge resultat i tabell.
  • Räkna summa av yta från Hatch-objekt. Ge resultat i tabell.
  • Öppna resultat tabell med Excel
  • Ge en tabell av Polyline med segment uppgift (båge-, radie- längd)
  • Räkna block med sammanställning i tabell
  • Markera ritningsobjekt för Quickview längd- och yta-uppgifter sammanställd
 3. Ritningskommando
  • Rita släntmarkering (symbol) enligt BH90-standard
  • Anpassa modell-vy (UCS) enligt två pekpunkter
  • Spara och läsa modell-vy läge
  • Ändra lagerfärg från ritningsobjekt
  • Vrida flera text- och block-objekt
  • Döpa om block- eller lager- namn

Inga svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *