För att starta script-konsolen (AccoreConsole) behöver du bara veta detta att skapa en batch-fil (cmd) och ange rätt AutoCAD-version . Om du använder Lisp inom Script, undvik VisualLisp-anvisningar då de inte är tillämpliga i konsolen.

FOR %%G in (*.DWG) DO "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2023\accoreconsole.exe" /i "%%G" /s "scriptPath+file.scr" /b
PAUSE
Detach Externa referenser från dwg-fil
(defun cd:str->lst ( str del / pos )
 (if (setq pos (vl-string-search del str))
  (cons (substr str 1 pos) (cd:str->lst (substr str (+ pos 1 (strlen del))) del))
  (list str)
  )
 )

(defun ListXrefs (/ blk s xrefList)
 (setq xrefList '())
 (setq blk (tblnext "BLOCK" t))
 (while blk
  (if (assoc 1 blk)
   (setq xrefList (append xrefList (list (cdr (assoc 1 blk)))))
   )
  (setq blk (tblnext "BLOCK"))
  
  )
 xrefList
 )

(foreach x (listxrefs)
 (command "-xref" "_d" (car (cd:str->lst (last (cd:str->lst x "\\")) ".")) "")
 )
(command "qsave")