Tesseract är en optisk teckenigenkänningsmotor (OCR) som utvecklats av Google. Den används för att konvertera olika typer av dokument, såsom skannade pappersdokument, foton av dokument och elektroniska bilder av text, till redigerbar och sökbar data.

Funktionalitet:

  1. Markera Scanområde: Användaren kan välja ett önskat område på skärmen genom att dra en markering från nedre vänstra till övre högra hörnet. Detta område definierar det område där textdata ska identifieras.
  2. Bildinsamling: Applikationen fångar innehållet inom det markerade området som en bild. Detta kan inkludera text från olika källor, till exempel webbsidor, dokument, eller programgränssnitt.
  3. Optisk Teckenigenkänning (OCR): Den fångade bilden skickas sedan genom en process som använder OCR-teknik (som Tesseract) för att känna igen och extrahera text från bilden. OCR-motorn tolkar bildens pixlar och omvandlar dem till textbaserad information.
  4. Textidentifiering: Den extraherade texten från OCR-processen identifieras och visas för användaren. Detta kan antingen visas direkt på skärmen eller sparas i en fil, beroende på användarens preferenser.
  5. Användningsområden:
  • Datainmatning: Används för att snabbt kopiera text från skärmen och mata in den i andra program eller dokument.
  • Överföring av information: Används för att överföra text från en plats till en annan, till exempel från en webbsida till ett textdokument.
  • Automatisering: Kan integreras i automatiserade processer där extraherad text används för att utföra ytterligare åtgärder eller kontroller.
  1. Anpassningsmöjligheter: Applikationen kan erbjuda ytterligare funktioner, som möjligheten att justera OCR-inställningar, spara extraherad text i olika filformat eller dela texten direkt till andra applikationer.

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *