I Civil 3D finns det inga inbyggda verktyg eller funktioner för att direkt beräkna ledningskapacitet. Det är främst en design- och modelleringsprogramvara för infrastrukturprojekt, inklusive rörledningar.

För att beräkna ledningskapacitet i Civil 3D kan du använda verktyget ”Storm and Sanitary Analysis” som är integrerat med programvaran. Detta verktyg tillhandahåller avancerade hydrauliska beräkningsfunktioner för att analysera vattenflödet och bedöma ledningskapaciteten i avloppssystem enligt Mannings ekvation.

Med detta verktyg (i inspelning) kan du analysera direkt i Civil 3D alla ledningsnät, observera applikationen tar hänsyn till ledningsmaterial och -dimension för att ge korrekt beräkningsresultat. Beräkningen görs bland annat av flöde [l/s] och friktionsförluster [m] enligt Colebrooks ekvation.

Flödeshastigheten beräknas utifrån Darcy-Weisbachs ekvation för cirkulärt fullgående ledningarFriktionsförlusten beräknas utifrån Hagen Poiseuilles lag

Via User-control-dialog kan du justera alla uppgifter om ledningsnät utan behov av Civil 3D Toolspace!

Intressanta länkar:

Categories:

Tags:

One response

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *