AutoCAD Map 3D är en version av AutoCAD som är speciellt inriktad på geografisk informationssystem (GIS) och geografisk datahantering och är ett bra program i utbyte av objektinformation mellan CAD och GIS.

I AutoCAD Map 3D kan du arbeta med både geografiska data och vanliga CAD-ritningsobjekt. Ett viktigt begrepp är ”object data” (objektdata), vilket hänvisar till attributinformation som är kopplad till ritningsobjekt och som gör det möjligt att ge ytterligare information och kontext till dessa objekt.

Exempel med linje och (objektdata) uppgifter

I AutoCAD är linje ett ”LINE” objekt som är en grundläggande geometrisk form som representerar en rak linje mellan två punkter i en 2D-ritning. LINE-objekt används för att skapa enkla linjer och är en grundläggande byggsten för mer komplexa ritningar.

Egenskaper till vänster visar bl.a.:

Layer (Lager)

Start Point (Startpunkt)

End Point (Slutpunkt)

Length (Längd)

Angle (Vinkel)

Area (Yta)

*OD:PIPE är objektdata information som kommer ursprungligen från Autocad Civil3D

Användning i praktiken

En kund vill läsa in objektinformation som kommer från olika CAD-programvaror till exempel Civil3d. Automatisering i inspelningen visar hur man kan framgå när man läser ut objektinformation från Pipe-objekt i Civil3D till vanlig linje-objekt. Projektören kan då levererar en Autocad DWG fil som har alla information kring linje-objekt (ex. PipeID, PipeDimension, PipeSlope…)

OBS: Alla Autocad-ritningsobjekt kan få objektinformation som tillägg, objektinformation är även redigerbar via Autocad-Properties-fönster!

Resultat

Ritningsobjekter med tillaggda Autocad MAP objektinformation kan enkelt importeras till olika GIS-format och -system från kommuner etc. Därmed underlättar man för kunden att manuellt lägga till information som redan finns från 3D-CAD-filen.

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *