Med hjälp av ritade sektioner och lutningsanvisningar i Civil3d från en befintlig väg vill man få ut resultat från lutningsuppgifterna enligt sektions namn (som motsvarar längdmätning av vägsträcka). Det går att lösa med ett automatiseringskommando.

I Excel filen visas alla sektioner/dike/slänt med lutningsanvisning på vänster och höger sidan av sektionen.

Vägdiken används för att hantera regnvatten och avloppsvatten från vägarna, vilket minskar risken för översvämningar och erosion av vägbanan.

Vägdiken fungerar som en buffert för regnvatten och kan leda bort vattnet från vägbanan till andra platser som dammar, vattendrag eller till avloppssystemet. På så sätt förhindrar de att vatten stannar kvar på vägbanan, vilket kan göra det svårare för förare att navigera och öka risken för olyckor.

Dessutom kan vägdiken bidra till att bevara den omgivande miljön genom att skapa livsmiljöer för växter och djur. Växtligheten i och runt vägdiken kan också bidra till att minska luftföroreningar genom att ta upp och binda partiklar i luften.

Sammanfattningsvis är vägdiken viktiga för att säkerställa en säker och effektiv trafik på vägarna, minska risken för översvämningar och erosion samt bevara den omgivande miljön.

För att säkerställa funktion av vägdiken undersöks vattengång och lutning med hjälp av en unik funktion. Funktionen tar fram vattengång & lutning av dikesbotten.

Categories:

Tags:

One response

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *