Beräkning av rinnvägstider baserat på terränglutning och flödesvolym är en komplex process som involverar flera faktorer och formler från hydrologi och hydraulik. Den grundläggande idén bakom dessa beräkningar är att bestämma hur snabbt vattnet kommer att rinna nerför en yta med en viss lutning och en viss mängd vatten.

En vanlig formel som används för att beräkna rinnvägstiden är Manning-formeln, som uttrycker sambandet mellan flödeshastighet, korsnittsarea, hydraulisk radie och lutning:

Genom att lösa denna ekvation kan man få flödeshastigheten Q. Rinnvägstiden (t) kan sedan beräknas genom att använda flödeshastigheten och tvärsnittsarean (A):

  • Q är flödeshastigheten (m³/s)
  • n är Manning’s n, en dimensionslös konstant som representerar ytan och strukturen av flödande ytan
  • A är korsnittsarean (m²)
  • R är hydraulisk radie (m), förhållandet mellan korsnittsarean och våtperimetern
  • S är lutningen (m/m) av rinnande yta

Det är viktigt att notera att detta är en förenklad beskrivning och att verkliga beräkningar kan vara mer komplexa på grund av olika faktorer som interaktionen mellan olika terrängtyper, vegetation, markporositet och andra hydrauliska egenskaper.

Mer information finns i Svensk Vatten P110

Hydrodynamik med flödesberäkning i terräng

Rinnväg Calculator

Resultat:

Hydrodynamik med rinntidsberäkning i terräng

Rinnväg Calculator

Resultat:

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *