Letar du efter en effektiv och pålitlig lösning för att dimensionera trycksatta ledningar i dina vattenledningssystem? Nu kan du ta din designprocess till nästa nivå med Autodesk Civil 3D!

Civil3D erbjuder standardmässigt ingen option att dimensionera trycksatta ledningar. Därifrån kom idéen att implementera möjligheten med Civil3D-API-programmering. Med hjälp av hydrostatiska principer kan räknas ut höjdskillnaden mellan olika punkter i vattenledningssystem och bestäms korrekta tryckhöjden. Darcy-Weisbachs ekvation beräknar friktionsförluster och optimera din ledningsdesign för att minska onödiga tryckförluster längs vägen. Att analysera vattenledningssystem i 3D är för att identifiera potentiella flaskhalsar och problemområden samt snabbt och effektivt skapa välbalanserade system som uppfyller kraven och sparar värdefulla resurser. Applikationen räknar fram tryckförhållanden med ett bestämt inloppstryck t.ex. från pumpstationen och tryckförhållanden vid tappställe. Så här framgår beräkningen enligt beräkning på analog sätt:

  1. Bestäm höjdskillnaden (tryckhöjden): Om du har en höjdskillnad mellan två punkter i vattenledningen kan du använda formeln för hydrostatiskt tryck för att beräkna tryckskillnaden. Tryckskillnaden är lika med vätskedensiteten (ρ) multiplicerat med gravitationskonstanten (g) och höjdskillnaden (h):Tryckskillnad = ρ * g * h
  2. Friktionsförluster: Vattenströmmen i en ledning möter motstånd på grund av friktion mot ledningens väggar. Detta skapar en tryckförlust längs ledningen. Darcy-Weisbachs ekvation används för att beräkna friktionsförlusten (se räkneexempel nedan)
  3. Totalt tryckfall: Det totala tryckfallet är summan av tryckförlusten på grund av höjdskillnad och friktionsförlust: Totalt tryckfall = Tryckskillnad + Tryckförlust
  4. Tryck i ledningen: Trycket i ledningen vid en viss punkt är det ursprungliga trycket plus det totala tryckfallet: Tryck i ledning = Ursprungligt tryck + Totalt tryckfall

Räkneexempel av friktionsförluster:

0.0333658 = f-värde (skrovlighet x rörets innerdiameter)
166.6 = ledningslängd
73.6 = ledningsinnerdimension
0.9641810 = hastighet
3.57863 = resultat av friktionsförluster

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *