Att göra uppgiften i en minut är inte en vanlig användning av programvaran!

Men det är möjligt att uppskatta dammvolymen i en viss zon om du har relevant topografisk information och regndata.

Tanken bakom två funktioner i Civil3D är att räkna fyllvolym med att bestämma vattennivå från höjdkurva och sen räkna vattenvolymen mellan terrängyta och vattenyta.

Steg 1) Skapa en vattenyta

Steg 2) Använd Surface Analysis

Steg 3) Beräkna dammvolymen

Steg 4) Använd Volume Dashboard (valfritt)

Alla steg kan effektiviseras i processen för att räkna dammvolymen i Civil3D genom att använda kommando från inspelningen och får programvarans kraftfulla verktyg i din arbetsflödesplanering:

  • CIV_SURF_CREATE_FROMCONTOUR
  • CIV_SURF_VOLUME

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *