säkra datatransfer från känslig infrastruktur är från avgörande betydelse för att skydda information mot obehörig åtkomst, avlyssning eller skadlig manipulation. Med kryptering kan säkerställas att data som överförs inte kan avlyssnas. SSL/TLS-protokollet används ofta för säker kommunikation över internet. Om en kund vill få CAD-material i form av DWG-filer via e-post, så måste du vidta åtgärder för att säkerställa att överföringen är säker, effektiv och bekväm för både dig och kunden. Microsoft Outlook erbjuder flera säkerhetsfunktioner som skyddar din e-post och bifogade filer. Det inkluderar skydd mot skräppost, virus och skadliga bilagor. Dessutom stöder Outlook TLS-kryptering för säker e-postkommunikation. Outlook, som en vanlig e-postklient, kan användas för att skicka information om känslig infrastruktur, men valet av e-post för att hantera sådana känsliga uppgifter måste åtföljas av strikta säkerhetsåtgärder och övervägas noga. Om du bifogar filer i Outlook, måste du säkerställa att dessa filer är starkt krypterade och skyddade med lösenord om de innehåller känslig information. Du kan även överväga att använda filkrypteringsprogramvara för extra säkerhet. 7-Zip är en gratis och öppen källkod-programvara för komprimering och arkivering av filer. Programmet utvecklades av Igor Pavlov och först släpptes det 1999. Han har bidragit betydligt till open source-samhället genom att utveckla 7-Zip och göra det fritt tillgängligt för användare över hela världen. Moderna krypteringsalgoritmer är utformade för att vara mycket svåra att bryta genom ”brute force-attacker”. Med programmet krypteras dina arkiverade filer och skyddas dem med lösenord för extra säkerhet. AES-256 är en krypteringsmetod som bygger på AES (Advanced Encryption Standard) och använder en nyckellängd på 256 bitar.

Sprends servrar:

Sprend använder egna serverdatorer för att driva tjänsten sprend.com. Servrarna är placerade i en säker miljö, i en datorhall i Sverige. På servrarna lagras kundernas filer, databasfiler, och loggfiler.

När användaren skickar en fil via sprend.com sker först en säker överföring till Sprends servrar. Användaren har möjlighet att lösenordsskydda filen och då lagras filen i krypterad form. Filen hämtas av mottagaren med hjälp av en slumpmässigt framställd kod, och överföringen sker säkert.

När filens lagringstid gått ut raderas den permanent. Ingen backup sker av skickade filer eftersom sprend.com är en överföringstjänst, inte en lagringstjänst. Servern skyddas av en brandvägg. Filer som skickas viruskontrolleras inte.

Den huvudsakliga lagringsplatsen för personuppgifter är i databasfiler, som finns på våra servrar. Databasen backas upp dagligen och backupfilerna sparas som längst i en månad.

Utöver databasen används också loggfiler i vilka skrivs uppgifter som är viktiga för att kunna driva och övervaka tjänsten. Loggfiler sparas som längst i 14 dagar.

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *