För att skapa en Surface från en Surface-contour – låter lite konstigt?

Tankar bakom är:

  1. Visualisering: Det är användbart när man behöver kommunicera och visualisera geografisk information, såsom topografi eller terrängbeskrivningar.
  2. Analys: När man har en digital yta kan man använda den för att utföra olika analyser och beräkningar. Till exempel kan man beräkna volymen av en terräng, identifiera områden med olika lutning eller utföra hydrologiska analyser för att förstå vattenflöden.
  3. Konstruktion och design: Inom landskapsplanering är det vanligt att skapa digitala modeller av ytor för att utforska olika designalternativ och utvärdera deras genomförbarhet. Att ha en yta baserad på en konturlinje underlättar denna process.

Civil3d erbjuder på Surfacestyle ”Nivåkurvor och gräns”, med metoden kan pekas på respektive nivåkurva som läsas till nyskapat Contour-Surface för att interpolera mellan konturpunkterna och skapa en slät och sammanhängande yta.

Se mer på inspelning nedan!

Här visas en planering av fördröjningsdamm som räknas att fånga in 3000 m³ regnvatten. I gul visas fördröjningsvall med höjd +55,5 m. Ser man på vattenytan som följer höjdkurva +55,5 m så kan ge funktionen en beräkningsyta som räknar volymen mellan vatten- och markyta.

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *