Datautbyte mellan olika applikationer kan var en utmaning, men är lösbart. En vanlig Autocad fil i dwg-format kan innehåller t.ex. linjer och symboler, men hur kan läsas ut mer egenskaper från de linjer och symboler? Exempelvis kan vara linjer: ledningar (med dimension, material), symboler kan vara: brunnar (med lock- och vattengångnivå). Med Autocad MAP export kan man få ut ESRI shape-format som används i utbyte mellan CAD och GIS. Problemet här, man får inte ut all information som Objectdata till shape-filen. Där behövs ett gränssnitt som talar om för GIS vad är vad…

Först och främst är det viktigt att förstå hur Autocad MAP exporterar data till ESRI shape-format. Kontrollera dokumentationen för både Autocad MAP och ESRI shape-format för att få en djupare förståelse av hur attribut och Objectdata hanteras.

Innan du exporterar data från Autocad, se till att du tydligt definierar attribut och Objectdata för dina linjer och symboler. Detta kan göras genom att tilldela metadata och egenskaper till varje objekt. I mitt fall konverterade jag Civil3D-objekter (som Pipes och Structure) till Line och Block som fick alla attributer enligt objektegenskaper.

Tre kommando gav utvecklade jag med hjälp av .NET programmering

  • Fortv_exp_brunnar
  • Fortv_exp_ledningar
  • ExportToSHP

Fortv_exp_brunnar:
Detta kommando kan antas vara utformat för att exportera brunnar från Civil3D-objekt till block med tillhörande attributer. Processen kan involvera konvertering av brunnar till linjer och block, samt tilldelning av metadata och objektegenskaper till varje block för att säkerställa att all önskad information bevaras.

Fortv_exp_ledningar:
Detta kommando antas syfta till att exportera ledningar från Civil3D-objekt till linjer och block. På liknande sätt som med Fortv_exp_brunnar, kan processen omfatta konvertering av ledningar till lämpliga geometrityper, skapande av block och tilldelning av attributer för att behålla relevant information.

ExportToSHP:
Detta kommando verkar vara generiskt och kan vara ansvarigt för att exportera data till ESRI shape-format. Det kan innefatta konvertering av den bearbetade data (brunnar och ledningar) till det specifika formatet som krävs för ESRI shape-filen och exporteringen av den resulterande informationen till en shape-fil.

Attributkontroller:
QGIS gör det möjligt att visa, redigera och kontrollera attributinformationen för shapefiler. Du kan granska och validera attributdata för att säkerställa att de överensstämmer med förväntningarna och kraven.

Geometrikontroller:
QGIS tillhandahåller verktyg för att kontrollera geometriska egenskaper, såsom korrekthet och integritet hos linjer, punkter och polygoner. Du kan utföra geometriska operationer och kontroller för att identifiera eventuella problem, som överlappande eller ogiltiga geometrier.

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *