Bakgrund

Dimensioneringen av trycksatta vattenledningar är en komplex uppgift som kräver noggrann analys av flera faktorer, inklusive flöde, tryckfall, rörmaterial och topografi. QWater har utvecklats för att underlätta denna process och ge ingenjörer och planerare ett kraftfullt verktyg för att optimera vattenledningssystem.

Funktioner

1. Hydraulisk Beräkning

QWater använder avancerade hydrauliska beräkningar för att analysera flöde och tryckfall genom vattenledningssystemet. Genom att ta hänsyn till variabler som rördiameter, material och topografi, genererar QWater noggranna resultat för att säkerställa optimal prestanda.

2. Användarvänligt Gränssnitt

QWater erbjuder ett intuitivt gränssnitt som möjliggör enkel navigering och användning. Med ett användarvänligt gränssnitt kan användare enkelt mata in och justera parametrar för att snabbt få resultat och visualiseringar.

3. Automatiserad Optimering

Genom att utnyttja avancerade algoritmer för optimering kan QWater automatiskt föreslå de mest effektiva rördimensionerna och andra parametrar för att möta specificerade krav. Detta sparar tid och resurser samtidigt som det säkerställer optimal prestanda.

Användarmanual

För att använda QWater effektivt, följ dessa steg:

  1. Inmatning av Data: Ange nödvändiga data såsom flöde, tryckkrav, rörmaterial och topografisk information.
  2. Beräkning: Kör hydrauliska beräkningar genom att använda QWaters inbyggda motor.
  3. Optimering: Om så önskas, låt QWater föreslå optimerade parametrar för att uppnå önskad prestanda.
  4. Visualisering: Granska och analysera resultatet genom QWaters grafiska gränssnitt.
  5. Rapportering: Generera och exportera detaljerade rapporter för att dokumentera och dela dimensioneringsresultaten.

Utökning av Funktionalitet – Testning av Trycksatta Ledningar vid Nätverksanslutning och överför ledningsnät till Civil3D

Utöver dimensioneringen av vattenledningar erbjuder QWater möjligheten att testa trycksatta ledningar när de ansluts till det befintliga ledningsnätet. Denna funktion säkerställer att den planerade anslutningen integreras sömlöst med det befintliga nätverket och uppfyller önskade flöde- och tryckkrav. Här är hur du kan använda den här funktionen:

1. Lägg till Anslutningspunkter:

  • Ange specifika anslutningspunkter där det nya ledningsnätet kommer att anslutas till det befintliga nätverket.
  • Importera dimensionerad ledningsnät från QGIS till Civil3D, använd MAPIMPORT och konvertera MAP-ledningar till Civil3D-pipes med kommando: ”map_get_pw”

2. Konfigurera Flöde och Tryck:

  • Ange önskat flöde och tryck för det nya ledningsnätet vid anslutningspunkterna. Detta kan vara baserat på systemkrav eller projektspecifikationer.
  • Välj ledningsnät för beräkning av ledningstryck i högsta tappställe

3. Iterativ Process:

  • Vid behov kan processen upprepas med olika parametrar eller anslutningspunkter för att hitta den mest optimala lösningen.

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *