Här kan du ladda ned SGU:s data för uppmätta grundvattennivåer uppdelat per län. SGU har övervakat grundvattennivåer i olika delar av Sverige sedan 1966. Generellt har manuella mätningar utförts två gånger per månad och automatiska mätningar sex gånger per dygn.

Kartvisare och diagram för mätstationer

I denna kartvisare visas uppmätta grundvattennivåer för mätstationer som SGU ansvarar för eller som ingår i miljöövervakningen av grundvatten. Antalet mättillfällen, uppdateringsfrekvens och mätmetod varierar stort mellan mätstationerna med allt från ett tiotal manuella mätningar till mer än tiotusen mätningar som uppdateras dagligen.

”sgu_import_grundvattenniva” är en metod som importera CSV-filen till Autocad. Koordinatsystem används utav SWEREF99 TM.

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *