Ett av de mest vanliga syftena med diken är att avleda överskottsvatten från marken. Diken kan användas för att minska risken för översvämningar genom att leda bort regnvatten och överskottsvatten från jordbruksmark, vägar och andra områden.

För beräkning av vattennivå, -volym i ett dike behöver man utföra ett antal steg. Att veta om volymen av vatten i dike kan vara viktigt av många skäl. Det kan handla om att hantera dagvatten, konstruera pumpstationer, designa avrinningssystem eller planera för miljömässiga överväganden. Med hjälp av Civil 3D ”korridor” skapas en 3D-modell av dike, där alla parameter kan analyseras, det kan vara intressant att veta om hydrauliska egenskaper och funktion om hur dike kan hantera regnvatten (dagvatten) i ett regn scenario.

Ett intressant Civil 3D objekt för att analysera dike är ”Section View Depth Label”. Med hjälp av alla 4 sektionspunkter (bild ovan) i dike kan man få [Bredd , Djup, Tvärsnittarea]. Beräkningen görs med anvisning C_SECT_GRADE_CALCULATION som ger alla uppgifter i Excel tabell.

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *