I ett projekt där all teknisk utrustning byggdes med vatten-avloppsledningar och övriga försörjningsledningar behöver beställaren läsa in relationshandlingar från byggfirman utlämnade relationshandlingar till i sitt GIS-system.

Kravställning är att få en smidig övergång mellan Design- och GIS-mjukvara så att inte information saknas respektive information blir rätt utan mänskliga fel. Automatiseringsutveckling av processen tog inte mycket tid utan kunde accelereras med AI-miljön.

Autocad-filen får all information som ObjectData exporterad från Civil3D, lika innehåll skrivs i en Exceltabell så att data finns tillgänglig både grafisk och teknisk beskriven.

Läsa ut brunnar: ”Fortv_exp_brunnar”

Läsa ut ledningar: ”Fortv_exp_ledningar”

Exempel för dwg-filer med ObjectData finns här och hantering av Autocad Map API:

https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/tsarticles/ts/5CgDYu5tMP9Yn6WRk3Pq1G.html

https://help.autodesk.com/view/MAP/2022/ENU/?guid=GUID-4E56EE14-D611-4639-B78D-E8AAAFEFA23A

https://documentation.help/AutoCAD-Map-3D-2008-.NET-API/WS73099cc142f487551d92abb10dc573c45d-7bc0.htm

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *