När man behöver information kring ledningsegenskaper från projekterade ledningsnät så finns den här funktionen där man svävar med markören över PIPE eller STRUCTURE objekt från PIPENET för att kan skanna objekt och få alla uppgifter om markhöjd, vattengång och ledningsdjup respektive täckning i den punkten där markören befinner sig på objektet. Det kan vara stor hjälp för en kvalitetsgranskning. Man får även möjligheten ifrån vilken SURFACE skulle räknas uppgifterna.

PIPENET… kallas för ledningsnät i Civil3d, där man skapar av varje disciplin en egen nät, avloppsvatten-, dricksvatten och dagvatten.

STRUCTURE… kallas för brunn-objekt i Civil3d där alla kan skiljas olika brunnstyper av dimension, material och egenskap.

PIPE… kallas för ledning i Civil3d, även här kan läggas olika dimensioner och material

Skulle vilja man göra en hydraulisk beräkning om kapacitet av ledningsnät finns inom Civil3d möjligheten att använda Storm & Sanitary Analysis (SSA). Man kan simulera allt t.ex. olika regn, avrinningsområde, rördimensioner för att se trycklinje i profil i varje ledningssektion.

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *