Att 3d-projektera va-ledningsnät med #Civil3d/Pipenetwork erbjuder många möjligheter för rörläggare. Det är inte stor hjälp för entreprenören att få en ledningsnät-konstruktion som dwg-fil med Civil-objekt utan bättre skulle vara att få ut 3dPolylinjer från alla ledningsnät (som kan läsas ut oberoende CAD-programvara) eller också importeras direkt till mätinstrument. Med den här funktionen får man möjligheten ”Extract 3dPolylines from Pipenetwork”. Röda linjen (bild till höger) räknas i vattengångs-nivå av ledningen. Starta kommando, välj ledningsnät, sen kommer ritas alla 3dPolylinjer från vald ledningsnät.

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *