Att använda Python språk i Autocad ge större möjligheter i hantering och modifiering av dwg-filen/databas.
Nedan exempel gav en impuls hur enkelt det går att använda.
Exempel kod finns på nätet, där grönmarkerade rader uppgav ett fel som behöver justeras.
Testade Python med Visual-Studio-Code konsol och AcadExentions ”pyautocad”.

Det är väldig intressant och komfortabel att använda Python i Autocad. Python med AcadExtensions kommunicerar med ActiveX respektive COM gränssnitt. Man får samma tillgång som med VBA, LISP, NET etc. med ett modernt index (OOP) i hantering av stora datamängder från CAD-ritningar. En kort utforskning gav att Python användning är mycket större eftersom det kan implementeras på alla Autodesk programvaror. Testa ”Run and Debug” samtidigt att ha CAD i gång!

Konsol resultat:Autocad resultat:

AutoCAD Core Console (accoreconsole) är en kommandoradsversion av AutoCAD som möjliggör skriptkörning och automation av uppgifter. Om du vill interagera med AutoCAD Core Console med hjälp av Python, kan du använda modulen subprocess för att köra kommandon från kommandoraden.

Här är ett grundläggande exempel:

# Test 1 Purge dwg-files in path-folder
import os
import subprocess

def run_autocad_script(exe, dwg, script):
  subprocess.run([exe, "/i", dwg, "/s", script])

def process_folder(folder_path, exe, script):
  for filename in os.listdir(folder_path):
    if filename.endswith(".dwg"):
      dwg_path = os.path.join(folder_path, filename)
      run_autocad_script(exe, dwg_path, script)

if __name__ == "__main__":
  autocad_exe = 'c:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2022\\accoreconsole.exe'
  script_path = 'c:\\Users\\dirk.rossger\\Min enhet\\.script\\purge'
  folder_to_process = r'c:\temp\Projekt'

  process_folder(folder_to_process, autocad_exe, script_path)

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *