I bild visas ett fil-paket med 3 filer i format JSON, TFW, TIF.

Frågan är hur kan man skapa en Surface av filpaketet i Civil3d?

Viktigt att komma ihåg:

  1. Civil3d-Toolspace visar en funktion ”Create Surface From DEM…” (ovan till vänster)
  2. Definiera rätt koordinatsystem för Civil-dwg-filen

I inspelning visas hur importeras RasterImage-fil (*.TIF) direkt till Surface.

  1. Högerklick i Toolspace rubrik Surface
  2. Välj option ”Create Surface From DEM…”
  3. Select RasterImage-fil (*.TIF)

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *