För att klippa en rasterbildfil i GeoTIFF-format med GDAL kan du använda verktyget gdalwarp. Här är en övergripande beskrivning av hur du skulle göra det. Först måste du se till att GDAL är installerat på din dator. GDAL är ett open-source bibliotek och finns tillgängligt för olika plattformar.

Exempel: Antag att du har en GeoTIFF-fil med namnet input.tif och en shapefil med namnet clip_boundary.shp som definierar det område du vill klippa till. För att klippa rasterbilden med GDAL skulle du köra följande kommando i terminalen:

gdalwarp -cutline clip_boundary.shp -crop_to_cutline input.tif output.tif

Skapa koordinatfil XYZ-format

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *