Inom Civil 3D Pipenetwork finns en utmaning relaterad till hanteringen av brunnsnumrering. Det aktuella problemet uppstår när man lägger till nya brunnar i systemet. Istället för att tillämpa brunnarnas numrering enligt specificerade krav, tilldelas de löpande nummer, vilket inte är i linje med kraven för brunnarnas ordning och identifiering. Kravet för brunnarnas numrering kan variera beroende på projektets specifikationer och standarder. Det kan till exempel vara nödvändigt att brunnarna numreras enligt en specifik sekvens baserad på deras geografiska placering, deras funktionella roll i systemet eller andra relevanta faktorer.

Det aktuella problemet där brunnarna tilldelas löpande nummer riskerar att skapa förvirring och ineffektivitet i hanteringen av pipenätverket. Det kan också leda till ökad risk för felaktigheter i identifieringen och lokaliseringen av brunnarna, vilket kan ha negativa konsekvenser för projektets funktionalitet och drift.

För att lösa detta problem behöver Civil 3D Pipenetwork förbättras för att möjliggöra anpassad brunnsnumrering. (c:STRUCTURENAMETEXT)

Innan:

Efter:

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *