En funktion för att läsa ut StructureDatas (StructureDatas.LSP) från respektive Pipenetwork i Civil3D skulle vara en användbar automatiseringsverktyg för att extrahera viktig information om strukturer inom ett ledningsnät. Pipenetwork innehåller vanligtvis information om VA-nät, avloppssystem och liknande infrastrukturprojekt. Funktionen fokuserar specifikt på att extrahera och presentera data relaterad till strukturer i dessa nätverk. Genom att iterera genom strukturer i Pipenetwork kan funktionen hämta relevant information om varje struktur. Detta kan inkludera data som strukturtyp, storlek, material, djup, och andra relevanta egenskaper.

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *