Projektöversikt: Syftet med detta projekt är att importera fastighetsgränser och tillhörande geografiska data från Lantmäteriets webbplats (Min sida) till AutoCAD, samtidigt som en koordinattransformation utförs för att anpassa data från Sweref TM till Sweref 99 12 00-systemet. Projektet kommer att använda transformationsparametrar för att uppnå den önskade noggrannheten på cirka 1 meter.

Klistra in de kopierade gränspunkterna i AutoCAD-ritningen genom att använda AutoCADs ”Clipboard”-funktion. Granska och kontrollera noggrannheten av de importerade fastighetsgränserna och se till att de uppfyller de specificerade noggrannhetskraven på cirka 1 meter. Eventuella justeringar eller korrigeringar bör utföras om det behövs.

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *