Civil3d volymberäkning visualiserar enligt inspelning hur schaktområdena kommer se ut. Med färganalys-style kan indelas elevation av markytas beräkning med olika ekvidistans dvs. höjdskillnader som visas i olika färg.

Kommando vill förenkla funktionalitet att anpassa färganalys-stilen från projekt till projekt, man kan alltså läsa ut respektive överföra inställningar från en fil till nästa fil.

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *