Infrasolutions utvecklar Autcad- och Civil3d- Apps som hjälper användaren att lösa uppgifter inom projektering av anläggningar. Apps har utvecklats sedan 2008 och har en bred användning i hela världen.

Fokus ligger inom höjdsättning av markprojektering, mängdberäkning av designat projekt för kostnadskalkyl och anknytning till mätning med anslutningsmöjligheter till GPS-enhet.

Infratools och iCad har hittills utvecklats med moderna funktioner att 3d modellera markytor och ge övergripande bild av dagvattenhantering.

Inga svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *